Over Nieuws in de klas

Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven.

Nieuws in de klas stimuleert jongeren via het onderwijs om het nieuws te volgen en te interpreteren. Docenten kunnen via Nieuws in de klas nieuwstitels bestellen via de Nieuwsservice.